Branschomdanande trender & händelser

Textil- och modebranschen påverkas precis som samhället i stort av så kallade megatrender. Digitalisering, globalisering, automatisering och inte minst ett allt starkare fokus på hållbar utveckling och hållbar konsumtion påverkar branschens förutsättningar.

Re:skills Rapport

En omfattande rapport har tagits fram inom det EU-finansierade projektet
Re:skills Textile & Fashion.

Re:skills erbjuder utbildningsinsatser riktade mot handeln och är med och påskyndar omställningen till en mer hållbar konsumtion med nya arbetstillfällen för framtidens handelsanställda och svensk och europeisk produktion.

Rapporten har sammanställt slutsatser från analyser gjorda av Trygghetsrådet, TRR, Kairos Future, Svensk Handel, TEKO och Högskolan i Borås.

RE:SKILLS Rapport

Registrera dig

Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev.

    Re:skills Textile & Fashion finansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden.