re:skills Textile & Fashion har under två år erbjudit kvalitativa, kompetenshöjande insatser till hela mode och textilbranschen. I december 2022 tar projektet slut. De slutsatser och erfarenheter som dragits under projektets gång är många och intressanta. En av de mest framträdande är att framtidens handel av mode, textil och skor kommer att kräva nya kompetenser inom hållbar konsumtion och cirkulära affärsmodeller. Därtill krävs en utveckling av de fysiska handelsplatserna som stimulerar dessa nämnda områden.
Under december 2022 släpper re:skills därför tre inspirerande och reflekterande panelsamtal som behandlar just framtidens möjligheter för en hållbar handel och hållbar konsumtion.
toppbild reskills

@reskills.textile.fashion

re:skills Textile & Fashion erbjuder individer och företag i svenska
textil- och modebranschen kompetenshöjning för framtiden.
Syftet är att underlätta den nödvändiga omställningen för svensk textilindustri att
röra sig mot en mer hållbar konsumtion och produktion!

Kommande händelser

Just nu finns inga kommande händelser.

Registrera dig

Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev.    re:skills Textile & Fashion finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden. Projektet drivs av Science Park Borås och Högskolan i Borås i samverkan med Stiftelsen Proteko, Svensk Handel och TEKO Sveriges Textil- och Modeföretag. Utbildningsanordnare är Nordiska Textilakademin.

    Science Park Borås

    ProtekoSvensk HandelTEKO