Branschomdanande trender & händelser

Textil- och modebranschen påverkas precis som samhället i stort av så kallade megatrender. Digitalisering, globalisering, automatisering och inte minst ett allt starkare fokus på hållbar utveckling och hållbar konsumtion påverkar branschens förutsättningar.

Re:skills Rapport

En omfattande rapport har tagits fram inom det EU-finansierade projektet
Re:skills Textile & Fashion.

Re:skills erbjuder utbildningsinsatser riktade mot handeln och är med och påskyndar omställningen till en mer hållbar konsumtion med nya arbetstillfällen för framtidens handelsanställda och svensk och europeisk produktion.

Rapporten har sammanställt slutsatser från analyser gjorda av Trygghetsrådet, TRR, Kairos Future, Svensk Handel, TEKO och Högskolan i Borås.

RE:SKILLS Rapport

Registrera dig

Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev.  Digitala inspirationskurser

  Re:skills - Digitala inspirationskurser

  Webinar 30 mars 2021

   

  Habit webinar: Hållbar, kreativ och medveten – så formar vi framtidens textil- och modebransch

  Textil- och modehandeln står inför stora utmaningar men ser positivt på framtiden. Genom Re:skills Textile & Fashion erbjuds kompetenshöjning för framtiden där cirkularitet och hållbarhet är i tydligt fokus.

  I vilken del av framtidens textil- och modehandel ser du dig själv? Lyssna på spaningar kring hur framtidens handel kan se ut och goda exempel från företag i branschen som redan idag främjar en mer hållbar konsumtion.

  För företag

  Textil- och modebranschen ser positivt på framtiden, med ett påtagligt kompetens- och rekryteringsbehov. Svårigheterna ligger i att hitta rätt kompetens. Det visar en nyligen framtagen branschanalysrapport vars resultat och analyser utgör grunden för de utbildningar som erbjuds inom projektet Re:skills Textile & Fashion.

  I svensk textil- och modehandel pågår en strukturomvandling som normalt tar flera år, men till följd av Coronapandemin sker förändringar i samhället på kort tid där vi ser att de svagaste företagen i branschen slås ut Även samhällets pågående klimatomställning ställer stora förändringskrav på klädföretag i svensk modehandel.

  Framtidens kommersiella modehandel behöver gå från att bestå av enbart försäljning av nytillverkade produkter till att innehålla fler typer av erbjudanden som bidrar till hållbara lösningar. Genom att skapa plagg utvecklade för att hålla längre genom att kunna lagas, omarbetas eller på andra sätt uppdateras öppnas möjligheter för helt nya affärsområden inom reparation, re:design och andra typer av tjänster som förlänger livet på plagget och skapar ekonomisk tillväxt. Denna modell är en del av den cirkulära ekonomin som har blivit ett alltmer vedertaget verktyg för att skapa ekonomiska system som verkar inom planetens gränser.

  Med framtidens butikserbjudanden uppstår behovet av nya kompetenser som är gemensamma för flera av handelns yrkesroller, samt helt nya yrkesgrupper/roller. Detsamma gäller för tillverkning och produktion med koppling till textil och mode. Men för att skapa morgondagens jobb behöver vi också arbeta med företagens ledning, inspirera till klimatomställning och visa på nya affärsmöjligheter med cirkulär ekonomi. När nya cirkulära affärsmodeller växer fram ställs nya krav på företagens ledning och medarbetare. Detta gör att både organisationer och individer behöver utvecklas för att kunna ta tillvara nya möjligheter och möta framtida utmaningar. De textil- och modeföretag som klarar att hantera samhällets digitalisering och klimatomställning har emellertid synnerligen goda förutsättningar att på sikt bibehålla sin sysselsättning och konkurrenskraft.

  Re:skills Textile & Fashion ska erbjuda kompetensutveckling och kompetensväxling för anställda och företag inom textil- och modebranschen som drabbats av effekterna av Covid-19 med varslingar och permitteringar som konsekvens. I Re:skills Textile & Fashion läggs fokus på att ge personer som är verksamma i textil- och modehandeln möjlighet att uppdatera sin kompetens för att kunna fortsätta verka i framtidens handel.

  Re:skills Textile & Fashion finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden. Projektet drivs av Science Park Borås och Högskolan i Borås i samverkan med Stiftelsen Proteko, Svensk Handel och TEKO Sveriges Textil- och Modeföretag. Utbildningsanordnare är Nordiska Textilakademin.

  Science Park Borås