Mediearkiv

Video

Rapport

En omfattande rapport har tagits fram inom det EU-finansierade projektet
Re:skills Textile & Fashion.

Re:skills erbjuder utbildningsinsatser riktade mot handeln och är med och påskyndar omställningen till en mer hållbar konsumtion med nya arbetstillfällen för framtidens handelsanställda och svensk och europeisk produktion.

Rapporten har sammanställt slutsatser från analyser gjorda av Trygghetsrådet, TRR, Kairos Future, Svensk Handel, TEKO och Högskolan i Borås.

RE:SKILLS Rapport

Logotyp

No category selected!