Kurs

”Framtidens hållbara designprocesser”

Om kursen

Här erbjuds du en fullmatad, digital inspirationskurs som belyser viktiga, strategiska förändringar som krävs när framtidens produktion av textil och mode ska möta de globala målen. Den ger dig spännande insikter och breddad förståelse för vilka cirkulära strategier och ansvarsfulla designprocesser som kommer att krävas för att branschen ska vara en del av lösningen mot ett mer resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan.

Inom projektet Re:skills kan du som deltagare så småningom göra ett val mellan Up:skill och Re:skill. ”Framtidens hållbara designprocesser” är en spegling av vilka möjligheter som väntar inom ramen för Re:skill. Det vill säga det val du gör om du vill kompetensutveckla dig för att arbeta med t ex hållbar nyproduktion, redesign, återvinning eller cirkulär design.

Kursen är fylld av filmade föreläsningar och inspirerande samtal som visar tydligt hur viktigt det är för textilbranschen att ställa om till cirkulär produkt- och affärsutveckling.

Anmälan

När du har fyllt i dina uppgifter och anmält dig till kursen kommer du att få en bekräftelse via mail.

    Fält markerade med * är obligatoriska.


    re:skills Textile & Fashion finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden. Projektet drivs av Science Park Borås och Högskolan i Borås i samverkan med Stiftelsen Proteko, Svensk Handel och TEKO Sveriges Textil- och Modeföretag. Utbildningsanordnare är Nordiska Textilakademin.

    Science Park Borås

    ProtekoSvensk HandelTEKO