Villkor

Allt material i våra kurser är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Vid anmälan till en kurs innebär det att endast du får använda kursen och dess material. Det är inte tillåtet att kopiera, ladda ned och dela med sig av material till andra. Du får inte använda något av detta innehåll i kommersiellt syfte.

När du gör din anmälan och godkänner våra villkor så innebär det att du samtycker till att vi registrerar dina personuppgifter och att du kommer godkänna dina tidrapporter. Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna behandla din anmälan och kurstid, i enlighet med vad detta EU-finansierade projekt kräver.

Vi använder endast dina uppgifter i administrativt syfte och för information om projektet.

pdf Information om Svenska ESF-rådets behandling av enskildas personuppgifter i samband med ärenden om stöd.

re:skills Textile & Fashion finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden. Projektet drivs av Science Park Borås och Högskolan i Borås i samverkan med Stiftelsen Proteko, Svensk Handel och TEKO Sveriges Textil- och Modeföretag. Utbildningsanordnare är Nordiska Textilakademin.

Science Park Borås

ProtekoSvensk HandelTEKO