re:skills Textile & Fashion är en viktig pusselbit för att säkra textil- och modebranschens framtida rekryteringsbehov.
Morgondagens handel behöver gå från att bestå av enbart försäljning av nytillverkade produkter till att innehålla fler typer av erbjudanden och tjänster som bidrar till hållbara lösningar.

Hör projektledare Anders Stenström när han intervjuas av TEX! by Marketplace Borås.